Missie

SYNATOM ontwikkelt haar activiteiten langs twee grote krachtlijnen.

De splijtstofcyclus

SYNATOM is verantwoordelijk voor de activiteiten in de bovenfase van de splijtstofcyclus tot en met de levering van verrijkt uranium aan de fabrikant van de splijtstofelementen.

Daarna beheert de exploitant, ELECTRABEL, de fabricage en het gebruik van de splijtstofelementen in de reactoren en hun verblijf in het desactiveringsdok.

Vervolgens verzorgt SYNATOM de benedenfase van de splijtstofcyclus, namelijk het beheer van de bestraalde splijtstoffen tot ze aan de NIRAS worden toevertrouwd, op de site van haar filiaal BELGOPROCESS in Dessel. De benedenfase betreft vandaag voornamelijk de tussentijdse opslag op de sites Doel en Tihange.

De nucleaire voorzieningen

SYNATOM legt nucleaire voorzieningen aan om op termijn de kosten te dekken van de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de gebruikte splijtstoffen.

SYNATOM verzorgt ook openbaredienstverplichtingen. Het is immers bevoegd om voor rekening van de Staat de jaarlijkse repartitiebijdrage, de zogenaamde nucleaire belasting, te innen.

Visie

 • SYNATOM ontwikkelt een visie op lange termijn.
 • SYNATOM is ervan overtuigd dat de kernenergie een essentiële pijler van de energiemix blijft.  
 • In België, Europa en de wereld heeft de kernenergie haar plaats in de economische ontwikkelingen van morgen. De ontwikkelingen zullen altijd naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen moeten streven.In deze context stelt SYNATOM zich tot doel de langetermijnbevoorrading met splijtstof te verzekeren tegen de beste economische voorwaarden.
 • SYNATOM meent dat men veel kan leren uit de ontmanteling van nucleaire installaties elders in de wereld. Ze maken een nauwkeurige evaluatie mogelijk van de financiële middelen die nodig zijn voor de ontmanteling op termijn van de Belgische kerncentrales.
 • SYNATOM verwacht dat het huidige onderzoek naar het beheer van radioactief afval belangrijke technologische evoluties zal opleveren.

Waarden

SYNATOM ontwikkelt al haar activiteiten in naleving van 4 onlosmakelijk verbonden waarden.

 • Veeleisendheid: SYNATOM volgt de strengste normen. Het hanteert de beste praktijken en ontwikkelt doorlopend pragmatische en kosteneffectieve oplossingen.
 • Engagement: SYNATOM verbindt zich tot de garantie van een veilige bevoorrading met splijtstof en van een aangepast beheer van de gebruikte splijtstof. SYNATOM beheert de financiële voorzieningen in volledige transparantie en met de grootste zorgvuldigheid.
 • Proactiviteit en reactiviteit: SYNATOM anticipeert op de evoluties en geeft blijk van een oordeelkundige en snelle reactiviteit.
 • Openheid: SYNATOM investeert in onderzoek en ontwikkeling. Het ontwikkelt vertrouwensrelaties met haar verschillende partners.

Raad van Bestuur

De Raad van bestuur is samengesteld uit 6 leden en 2 vertegenwoordigers van de federale regering. Het dagelijks beheer wordt verzorgd door de Gedelegeerd bestuurder en de departementen die respectievelijk belast zijn met de bovenfase en de benedenfase van de splijtstofcyclus en met de financiën.

Samenstelling van de Raad van Bestuur:

 • Didier Engels – Voorzitter
 • Robert Leclère – Gedelegeerd bestuurder
 • Marc Beyens – Bestuurder
 • René Delporte – Bestuurder
 • Thierry Saegeman - Bestuurder
 • Dimitri Stroobants – Bestuurder
 • Yves De Graeve – Regeringsvertegenwoordiger
 • Martial Pardoen – Regeringsvertegenwoordiger